Telefon: +48 792 858 535

WAKACJE Z KLIMATEM to cykl pikników rodzinnych z zakresu edukacji ekologicznej, które odbędą się w 20 miejscowościach w okresie 20.07.-10.08.2019 r.
W ramach wydarzenia odbędzie się szereg warsztatów dotyczących m.in. segregacji śmieci i recyklingu, drzew i ich roli w ekosystemie, bioróżnorodności oraz zielonej energii. Przedstawiony zostanie spektakl dla dzieci o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, zorganizowane zostaną liczne gry i zabawy edukacyjne, dotyczące ekologii i ochrony przyrody. Powstaną stanowiska eksperckie na których zaprezentowane zostaną: solarna pracownia edukacji ekologicznej, rowerowe kino bez prądu, modele wiatraków, turbiny wiatrowe i wodne oraz wyjaśnione mechanizmy ich działania. W ramach programu popularna lektorka Krystyna Czubówna przeczyta fragmenty książek przyrodniczych dotyczących życia roślin i zwierząt.

Celem projektu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Projekt ma poszerzać wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, energii odnawialnych oraz ochrony środowiska i przyrody. Skierowany jest do dzieci oraz dorosłych i ma charakter otwarty.